ΠΡΟΣΟΧΗ

Η LATY προτείνει συλλογικά προσεκτικά συλλογές χαλιών γιόγκα, τσάντες και αξεσουάρ εμπνευσμένα από και για τους αστικούς ανθρώπους που αναζητούν και ενσωματώνουν δραστηριότητες ευεξίας και συνειδητή ζωή ως μέρος του τρόπου ζωής τους. Το όνομα LATY είναι το ακρωνύμιο τεσσάρων ισχυρών λέξεων που είναι οι βασικές αξίες της μάρκας: ΑΓΑΠΗ, ΞΥΠΙΣΗ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΜΑ, ΓΙΟΓΚΑ.