Ένδυση βραβείων Lâcher

Η ιδεολογία του βραβείου Lâcher αντικατοπτρίζει τον γαλλικό της ορισμό. που σημαίνει: «απελευθέρωση από την επιθυμία να ελέγξουμε», και να αφήσουμε τα συναισθήματα. Οραματίστηκαν μια νέα πλευρά στη μόδα πέρα ​​από το στυλ, φέρνοντας άνεση και αυτοπεποίθηση στον χρήστη… Όλα προέρχονται από μέσα, τα ρούχα είναι μόνο ο καταλύτης. Η κύρια ιδεολογία της μάρκας επικεντρώνεται στην οικολογική ευθύνη, τη διαφάνεια και την ποιότητα των σχεδίων.